ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

 

 

Α) Ίδρυση – Λειτουργία του Ειδικού Σχολείου Κιλκίς

Το 6/θέσιο Ειδικό Σχολείο Κιλκίς ιδρύθηκε το σχολικό έτος 1986-1987 και καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας από 4-14 ετών. Η σχολική μονάδα λειτουργεί ως ενιαία μονάδα Ειδικής Αγωγής με Νηπιαγωγείο για ηλικίες παιδιών από 4- 7 ετών και Δημοτικό Σχολείο για παιδιά από 7 – 14 ετών. Το σχολείο από το σχολικό έτος 2006-2007 λειτουργεί ως ολοήμερο.

Β) Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Το σχολείο διαθέτει στην πλειοψηφία του εξειδικευμένους Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Γυμνάστρια. Από τις ειδικότητες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού διαθέτει Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο (ωρομίσθια) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Στο πρόγραμμα του Ολοήμερου σχολείου είναι αποσπασμένοι δυο εκπαιδευτικοί.

Οι ειδικότητες  του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αξιολογούν τους μαθητές, συνεργάζονται με τους γονείς των μαθητών, παρέχουν συμβουλευτική και υποστήριξη γονέων, συμμετέχουν στην επιστημονική ομάδα του σχολείου και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων.

Οι απαραίτητες ειδικότητες Φυσιοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή και Εργοθεραπευτή όπως και η διάθεση μόνιμου οχήματος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, αποτελούν πάγιο αίτημα του σχολείου. Η αναγκαιότητα των παραπάνω ειδικοτήτων είναι εξαιρετικής σημαίας λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών υπάρχει αναγκαιότητα για έγκαιρη παρέμβαση και με  δεδομένο ότι στο σχολείο φοιτούν 7 παιδιά σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Στο σχολείο υπάρχει με σύμβαση οδηγός λεωφορείου και συνοδός, αλλά χωρίς το σχολείο να διαθέτει λεωφορείο. Οι μετακινήσεις των μαθητών γίνονται με το λεωφορείο που διαθέτει το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης της Νομαρχίας Κιλκίς.

Γ) Προγράμματα φοίτησης

Η φοίτηση στο σχολείο αρχίζει με το πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας το οποίο περιλαμβάνει την άσκηση προφορικού λόγου (Βασικό λεξιλόγιο) και της ψυχοκινητικότητας. Στον τομέα των ακαδημαϊκών γνώσεων υπάρχουν προγράμματα που προετοιμάζουν τους μαθητές σε θέματα προαναγνωστικούπρογραφικού, προμαθηματικού σταδίου και συναισθηματικής οργάνωσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από νηπιαγωγό του σχολείου.

Μετά την ολοκλήρωση φοίτησης στο νηπιαγωγείο και την αξιολόγηση των μαθητών αρχίζει η διδασκαλία βασικών σχολικών δεξιοτήτων ( ανάγνωση, γραφή, αρίθμηση), πρόγραμμα κοινωνικής προσαρμογής (αυτονομία κοινωνική συμπεριφορά, προσαρμογή στο περιβάλλον), πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων (αισθητική αγωγή – χειροτεχνικές δραστηριότητες - μουσικοκινητική αγωγή – ελεύθερος χρόνος) και πρόγραμμα προεπαγγελματικής ετοιμότητας (προεπαγγελματικές δεξιότητες – επαγγελματικός προσανατολισμός) με ταυτόχρονη αξιολόγηση των μαθητών.

Επίσης σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Κιλκίς το Ολοήμερο σχολείο από τις 12:00 έως 16:00 παρέχει εκπαίδευση στους μαθητές με προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης, επικοινωνίας, φυσιοθεραπείας, ψυχοκινητικής, μουσικοκινητικής και κοινωνικής συμπεριφοράς.

Το σχολείο διαθέτει αίθουσα γυμναστηρίου που χρησιμοποιείται ως χώρος γύμνασης αλλά και ψυχοκοινωνικής αγωγής σε συνδυασμό με μουσικοκινητικό πρόγραμμα και θεατρικά παιχνίδια

Άλλος ένας χώρος δημιουργικής εργασίας είναι το εργαστήρι πολυτεχνικής, όπου με επιλεγμένες δραστηριότητες ενισχύεται η σχολική μάθηση, η οποία αποκτιέται μέσα στις τάξεις, ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά ασκούνται σε τομείς όπως αισθητική αγωγή (εικαστικά),πηλοπλαστική, κηροποιεία, πρακτικές δεξιότητες, συμπεριφορά στην εργασία με στόχο την απόκτηση προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Στο σχολείο λειτουργεί εργαστήρι πληροφορικής. Το εργαστήρι διαθέτει ειδικό εξοπλισμό προσαρμοσμένο στα άτομα με αναπηρία( ειδικά πληκτρολόγια, ποντίκια). Οι μαθητές μαθαίνουν τις  βασικές γνώσεις που αφορούν τους υπολογιστές (άνοιγμα – κλείσιμο υπολογιστή, είσοδος- έξοδος cd κ.λπ.) και με το λογισμικό υλικό που υπάρχει οι μαθητές ασκούνται στον τομέα των νοητικών ικανοτήτων και επικοινωνίας. Το εργαστήρι αποτελεί για τα παιδιά μια ευκαιρία για ψυχαγωγία. Τα παιχνίδια και τα μουσικά cd στον υπολογιστή αρέσουν πολύ στα παιδιά και δείχνουν μεγάλη επιθυμία για να παίξουν.

Δ) Ολοήμερο σχολείο

Όσον αφορά για τη συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα ολοήμερου αυτή είναι μεγάλη. Οι μαθητές μετά τη λήξη του πρωινού κύκλου ακολουθούν το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου. Στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης  τα παιδιά εκπαιδεύονται στην τραπεζαρία κατά τη διάρκεια του γεύματος, ακολουθεί η καθαριότητα της τραπεζαρίας, το πλύσιμο και το σκούπισμα των χεριών και το πρόγραμμα τουαλέτας πριν τη χαλάρωση. Στο ολοήμερο και στην κατεύθυνση των δημιουργικών δραστηριοτήτων οι μαθητές ακολουθούν προγράμματα εικαστικών, γυμναστικής, μουσικοκινητικής, υπολογιστών και του εργαστηρίου πολυτεχνικής.

Ε) Σχολική Ένταξη

Τα προγράμματα σχολικής  και κοινωνικής ένταξης των μαθητών έχουν ξεχωριστή θέση στο σχολείο. Με κάθε ευκαιρία εορταστικής θρησκευτικής ή εθνικής επετείου, τοπικής εορτής, το σχολείο συντονίζει ή συμμετέχει σε δραστηριότητες με άλλα σχολεία δίνοντας ευκαιρίες συνύπαρξης , συνεργασίας και αποδοχής στους μαθητές. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση εφαρμόζονται και οργανωμένα ατομικά προγράμματα ένταξης σε συνεργασία με τμήματα γειτονικών σχολείων. Γενικά ο τομέας της σχολικής και κοινωνικής ένταξης αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του σχολείου.

Τακτικά οργανωμένα προγράμματα ιπποθεραπείας πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Σε συνεργασία του Ολοήμερου Ειδικού Σχολείου με το Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. του Δήμου Κιλκίς μαθητές έχουν τη δυνατότητα στις ώρες του ολοήμερου σχολείου αλλά και κατά τις απογευματινές ώρες να συμμετέχουν σε προγράμματα φυσιοθεραπείας, ζωγραφικής, ψυχοκινητικής που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που εργάζονται στο πρόγραμμα του Δήμου Κιλκίς.

Όπως έχει αναφερθεί βασικός στόχος του σχολείου είναι το άνοιγμα του στην κοινωνία.

Σε κάθε σχολικό έτος υλοποιούνται στο σχολείο προγράμματα περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα σχολεία του νομού.

ΣΤ) Συνεργασία με άλλους φορείς

Άριστη είναι η συνεργασία του σχολείου με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Εκπαιδευτικοί και γονείς συνεργάζονται  σχεδιάζοντας, οργανώνοντας και δημιουργώντας προοπτική για την μελλοντική εκπαιδευτική εξέλιξη των παιδιών.

Το καλοκαίρι τα παιδιά του σχολείου μέσα από τα προγράμματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων φιλοξενούνται σε κατασκηνώσεις.

Επίσης σε κάθε ευκαιρία το Ειδικό Σχολείο συνδιοργανώνει εκδηλώσεις με τις άλλες εκπαιδευτικές δομές της Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν στο νομό Κιλκίς (Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Η τοπική κοινωνία στηρίζει τις προσπάθειες των μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου συμμετέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει το Ειδικό Σχολείο.