Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου:  (I.P.I.L.D.) (I.P.I.L.D.)


Λεζάντα φωτογραφίας: Κυρίως κείμενο άρθρου: 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Δια βίου μάθηση» με τίτλο "Innovative Perspectives In Learning Disabilities (I.P.I.L.D.)" που υλοποίησε  ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς «βηματίΖΩ» από το  τον Ιούνιο του 2010 εώς τον Ιούνιο του 2012. Εκπρόσωποι από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Γερμανία πραγματοποίησαν  έξι συνολικά διακρατικές συναντήσεις με την τελευταία  να διεξάγεται  στην Κύπρο για τον τελικό απολογισμό. Στόχος του προγράμματος  ήταν μέσω των διακρατικών συναντήσεων οι συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν τον Τομέα της Ειδικής Αγωγής στην χώρα τους,  να ανταλλάξουν ιδέες, εμπειρίες και καλές πρακτικές πάνω στο θέμα των Μαθησιακών Δυσκολιών. Κατά τη διάρκεια των διακρατικών συναντήσεων σε όλες τις χώρες πραγματοποιήθηκαν  επισκέψεις σε σχολεία Ειδικής Αγωγής αλλά και σε σχολεία παιδιών τυπικής ανάπτυξης καθώς στη Ρουμανία και στην Ιταλία έχουν καταργηθεί τα ειδικά σχολεία και τα παιδιά με αναπηρία συνυπάρχουν με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Αξιοσημείωτη ήταν και η αντιμετώπιση του θέματος της επαγγελματικής απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, για παράδειγμα στην Ιταλία έχει ιδρυθεί η λεγόμενη «Κοινωνική Επιχείρηση» η οποία είναι ένα είδος επιχείρησης που απασχολεί σχεδόν στο σύνολο της άτομα με αναπηρία και ανταγωνίζεται επιχειρήσεις του ελεύθερου εμπορίου.  Επίσης επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν και σε Φορείς ανάλογους με τον δικό μας κάτι που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μπορέσαμε να δούμε και να μελετήσουμε τις  δράσεις τους. Αποτέλεσμα των δράσεων αυτών  εκτός των άλλων ήταν η δημιουργία  της ιστοσελίδας του προγράμματος www.learning-disabilities.odl.org , στην οποία οι επισκέπτες μπορούν να αντλήσουν διάφορο υλικό σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, τα πρώτα συμπτώματα, τρόπους αντιμετώπισης αλλά και τη σχετική νομοθεσία. Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο  για εκπαιδευτικούς και γονείς ώστε να ενημερωθούν για τις μαθησιακές δυσκολίες. Για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν.Κιλκίς «βηματίζω»   αποτελεί στόχο  η συμμετοχή του  σε τέτοιου είδους προγράμματα καθώς θεωρεί σημαντική την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών   με στόχο τη βελτίωση των Δράσεων του.  

Ο δικαιούχος έλαβε οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Δίου Μάθηση. Το περιεχόμενο της  παρούσας δημοσίευσης/ανακοίνωσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 dia biou mathisis

Login-iconLogin ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης