Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: ΑποτελέσματαΚυρίως κείμενο άρθρου: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Κιλκίς 03-11-2021        Α.Π.:137 

 

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

5Ης  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» με την κάλυψη μιας θέσης.

Το Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης-Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 132/22-10-2021, 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ «ΒΗΜΑΤΙΖΩ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΔΗΦ- Συλλογος Γονεων Και Κηδεμονων Ατομων με Αναπηρια Ν. Κιλκις «ΒηματίΖΩ»», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης  και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’αριθμ. 3657/06-06-2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ»
  2. Το παράρτημα «Προδιαγραφές Υλοποίησης Της Πράξης» ως αναπόσπαστο μέρος της υπ’αριθμ. 3657/06-06-2016 Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»
  3. Την υπ’αριθμ. 5612/26-08-2016 Ένταξη της Πράξης «ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω»» με κωδικό ΟΠΣ 5001582 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
  4. Τη με αριθμ. Νο 8/02-09-2016 απόφασης της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. περί Σύστασης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
  5. Το με αρ. Πρωτ. 130/19/10/2021 Πρακτικό Έναρξης Ενεργειών για τη διεξαγωγή του 5ου Διαγωνισμού για τη συμμετοχή δύο ωφελουμένων στην Πράξη.
  6. Την από 20/10/2021 απόφαση Νο 1 Διοικητικού Συμβουλίου περί διενέργειας 5ου Διαγωνισμού για την πλήρωση δύο (2) θέσεων.
  7. Την με αριθμ. 132/22-10-2021 5η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα αποτελέσματα αυτής
  8. Την από 03/11/2021 απόφαση Νο 1 Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των αποτελεσμάτων.

Ανακοινώνει

τον Προσωρινό Πίνακα αποτελεσμάτων ωφελούμενου για την πλήρωση μιας (1) θέσης και σε απουσία άλλων αιτούντων και πιθανών ενστάσεων, τον Οριστικό Πίνακα αποτελεσμάτων:

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

135/29-10-2021

40


 

Παρακαλείται ο ενδιαφερόμενος που συμπεριλαμβάνεται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ωφελούμενων να προσέλθει στα γραφεία του Συλλόγου μας  έως την Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 14.00 μ.μ, προκειμένου να γίνει η εγγραφή.

 

Login-iconLogin ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης