Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράςΚυρίως κείμενο άρθρου: 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» 
προσκαλεί  
κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά   
για την «Κατασκευή Υδροθεραπευτηρίου για το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ 
Ν. Κιλκίς “ΒηματίΖΩ”» με κωδικό ΟΠΣAA 0011247456, συνολικού προϋπολογισμού 222.114,88 ευρώ(δημόσια δαπάνη), στο πλαίσιο υλοποίησης 
της ενταγμένης με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2399/5.5.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στην Υποδράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη 
δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: 
παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία» της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη 
για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ του ΠΑΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή υδροθεραπευτηρίου με τους εξής χώρους: 
-Προκατασκευασμένη Πισίνα επιφάνειας  90 τμ. 
-Συνολική επιφάνεια ισογείου και περιβάλλοντος χώρου, υπογείου και μηχανοστασίου 353,87 τ.μ. 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης, η βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. 
Ο  Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις   18/09/2020, ημέρα Παρασκευή  με  ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 15.00 μ.μ στα γραφεία της Α.Α (Γιαλαμίδη 3 στο Κιλκίς, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  
              ●Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 222.114,88 Ευρώ 
                 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  
              ●Πληροφορίες και έντυπα: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ»,
                 Διεύθυνση: Γιαλαμίδη 3, τηλέφωνο: 2341076549, κα Βουμβουράκη Καλλιόπη 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
Στυλιανός Μανουσακίδης 
Login-iconLogin ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης