Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: ΠροκηρύξειςΚυρίως κείμενο άρθρου: 

Υποσελίδα: Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Σύντομη περιγραφή: 
7ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νέων Ωφελουμένων ΚΔΗΦ ΕΣΠΑ
Σύντομη περιγραφή: 
Υποσελίδα: Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Σύντομη περιγραφή: 
6ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νέων Ωφελουμένων ΚΔΗΦ ΕΣΠΑ
Σύντομη περιγραφή: 
5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νέων Ωφελουμένων ΚΔΗΦ ΕΣΠΑ
Σύντομη περιγραφή: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ No.2/2021
Σύντομη περιγραφή: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύντομη περιγραφή: 
Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού Νο 1/2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς
Σύντομη περιγραφή: 
Αποτελέσματα για την προκήρυξη Νο 1/2020
Σύντομη περιγραφή: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύντομη περιγραφή: 
Προκήρυξη πρόσληψης Προσωπικού Υποστήριξης Νο 1/2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω»
Σύντομη περιγραφή: 
4η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Σύντομη περιγραφή: 
για συμμετοχή στην Πράξη«Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» για την υλοποίηση του Έργου «ΚΔΗΦ – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» » με κωδικό ΟΠΣ 5001582, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύντομη περιγραφή: 
Προκήρυξη πρόσληψης Β. Νοσηλευτή
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύντομη περιγραφή: 
Προκήρυξη πρόσληψης Φυσιοθεραπευτή.
Σειρά κατάταξης  υποψηφίων για την προκήρυξη Νο 2/2019
Σύντομη περιγραφή: 
Σειρά κατάταξης υποψηφίων για την προκήρυξη Νο 2/2019 θέση: Προσωπικό Υποστήριξης
Αποτελέσματα για την προκήρυξη Νο 2/2019
Σύντομη περιγραφή: 
Σειρά κατάταξης υποψηφίων για την προκήρυξη Νο 2/2019 θέση: Προσωπικό Υποστήριξης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ No.2/2019
Σύντομη περιγραφή: 
O Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» για τις ανάγκες του, ζητά να προσλάβει προσωπικό υποστήριξης -φροντιστές ΑμεΑ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Νο 1/ 2019
Σύντομη περιγραφή: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ No.1/2019
Σύντομη περιγραφή: 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ ΚΔΗΦ ΕΣΠΑ
Σύντομη περιγραφή: 
3η ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ ΕΣΠΑ
Σύντομη περιγραφή: 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 19ΘΕΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Σύντομη περιγραφή: 
Login-iconLogin ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης